Systemy alarmowe

System sygnalizacji włamania i napadu to zespół urządzeń, który ma na celu wykrycie i zasygnalizowanie próby wtargnięcia do obiektu czy też naruszenie terenu zewnętrznego.

Dowiedz się więcej

Podstawowymi elementami każdego systemu sygnalizacji włamania i napadu są: centrala alarmowa w obudowie wraz z akumulatorem stanowiącym rezerwowe źródło zasilania, urządzenia wykrywające zagrożenia (np czujniki, bariery podczerwieni , przyciski napadowe) oraz elementy wykonawcze służące do powiadamiania o zaistniałym alarmie czy innym zdarzeniu (np. sygnalizatory, dialer telefoniczny liniowy lub GSM czy nadajnik radiowy).

Nowoczesny system sygnalizacji włamania i napadu może być również wykorzystywany do zarządzania automatyką budynku (np. sterowanie piecem centralnego ogrzewania, roletami, załączanie oświetlenia).

Rodzaj urządzeń dostępnych na polskim rynku, ze względu na zróżnicowane parametry techniczne i ceny pozwala na zaprojektowanie systemu przyjaznego dla indywidualnego Użytkownika, jak i instytucjonalnych Inwestorów.

W celu bezpłatnego zaprojektowania i skonfigurowania urządzeń indywidualnie dla Państwa potrzeb prosimy o kontakt z naszą firmą.

W celu bezpłatnego zaprojektowania i skonfigurowania urządzeń indywidualnie dla Państwa potrzeb prosimy o kontakt z naszą firmą.

Skontaktuj się z nami