Obsługi konserwacyjne

Oferta stałej współpracy konserwacji systemów domofonowych dla Spółdzielni Mieszkaniowych,
Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców

Najlepszym i jedynym skutecznym sposobem na utrzymanie sprawności systemów domofonowych jest stała opieka wykwalifikowanej firmy. Proponujemy stałą współpracę w zakresie czynności obsługowo konserwacyjnych tj. obsługi, kontroli i przeglądów, bieżących napraw i konserwacji instalacji domofonowych i innych instalacji teletechnicznych. Stała współpraca z producentami najnowszych systemów domofonowych pozwala nam na zastosowanie w swojej pracy najnowszych technologii i materiałów. Jako autoryzowany przedstawiciel mamy możliwość przedstawienia konkurencyjnych warunków współpracy. Nadzór nad instalacjami i urządzeniami pozwoli utrzymać je w sprawności i właściwym stanie technicznym, zmniejszając ich awaryjność i liczbę napraw oraz umożliwi planową wymianę wyeksploatowanych urządzeń i materiałów.

Sprawne działanie systemów domofonowych poprawi bezpieczeństwo lokatorów, ułatwi utrzymanie czystości i porządku oraz zmniejszy stopień dewastacji klatek schodowych i wind zmniejszając związane z tym koszty remontów. W ramach konserwacji prowadzimy ewidencjonowaną, cykliczną ocenę stanu technicznego instalacji połączoną ze sprawdzeniem poprawności działania oraz z usunięciem zauważonych usterek i napraw na wezwanie lokatora.

Proponowane warianty konserwacji systemów domofonowych

WARIANT I

  • Konserwacja, gotowość i naprawy.
  • Koszt miesięczny na lokal: od 1,00 zł brutto
  • Zapewniamy w nim: przeglądy instalacji i bezpłatne naprawy systemów domofonowych. Części i materiały wykorzystywane do usunięcia usterki fakturowane są oddzielnie – najczęściej raz w miesiącu na koniec okresu rozliczeniowego.

WARIANT II

  • Konserwacja, gotowość, naprawy i ubezpieczenie na wszystkie elementy instalacji domofonowej – GWARANCJA CIĄGŁEJ SPRAWNOŚCI! Koszt miesięczny na lokal: od 1,50 zł brutto W ramach tego wariantu otrzymują Państwo
    • Konserwację systemu domofonowego pozwalającą na sprawne jej funkcjonowanie oraz obniżenie awaryjności .
    • Pogotowie awaryjne, szybko usuwające ewentualne usterki.
    • Kompleksową naprawę bez dodatkowych kosztów wymiany uszkodzonych urządzeń instalacji domofonowej .

WARIANT III

Współpraca serwisowa na konkretne zgłoszenia (bez stałych opłat miesięcznych) wg ustalonego cennika napraw z doliczonym kosztem dojazdu.

Wybierając którykolwiek z wariantów gwarantujemy Państwu krótki czas reakcji na zgłoszoną usterkę. Nasz zespół interwencyjny pojawi się w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia . Czas usunięcia awarii może ulec przedłużeniu w przypadkach:
konieczności naprawy urządzeń u producenta ( nie dotyczy wariantu II , który obejmuje urządzenia zastępcze )
braku dostępu do lokalu lub urządzeń i okablowania wymagających naprawy
poważnych uszkodzeń systemu w wyniku dewastacji
W przypadkach nagłych jak: brak możliwości dostania się i opuszczenia budynku, zwarcia powodujące stałe otwieranie elektromagnesów lub inne usterki powodujące duże uciążliwości dla lokatorów reagujemy natychmiast.

Prowadzimy stałą współpracę w zakresie montażu, napraw, modernizacji oraz obsługi konserwacyjnej instalacji domofonowych, bram wjazdowych i garażowych, furtek oraz instalacji monitornigu CCTV dla:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”

Kraków os Na Stoku 32A tel. 12 645-15-01 , www.smhutnik.krakow.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

Kraków ul. Reymonta 42 tel. 12 636-76-00 , www.smpn.pl

Budowlana Spółdzielnia Mieszkaniowa „INWESTYCJA”

Kraków ul. Nuszkiewicza 7/II tel. 12 411-80-88 ,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MONTIN”

Kraków ul. Centralna 51A tel. 12 686-15-40 ,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice – Północ”

Kraków os Boh. Września 26 tel. 12 648-58-75 , www.smmistrzejowicepolnoc.pl

P.P.U. „ADREM” S.A.

Kraków os Słoneczne 3 tel. 12 644 81 44 , 12 644-81-50 , www.adrem.krakow.pl

„ROM Prokocim” Sp. z o.o. – Administracja

Kraków os Kalinowe 4 tel. 12 648-40-92 , 12 647-54-48 , www.prokocim.pl

FRB „Inter-Bud” inż. Stanisław Łukasik , „ Inter-Bud Developer” Sp. z o.o.

Kraków ul. Czerwone Maki 65 tel. 12 25 25 337 , 12 25 25 322 www.inter-bud.pl

”Szczurek – Wójciak” Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Kraków ul. Lubostroń 37/42 tel. 12 267 73 98 , www.szczurek-wojciak.pl

„Nieruchomości” Zarządzanie i Administrowanie Tomasz Greń

Kraków Al. Krasińskiego 1/3 pok. 615 tel. 12 423 27 74 , www.grennieruchomosci.pl

„Castelia” – Nowoczesne Zarządzanie Nieruchomościami

Kraków ul. Rzemieślnicza 1/511 tel. 12 655 13 53 , www.castelia.com.pl

„Administracja Chmura” Artur Chmura

Kraków ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17A tel. 509-753-117 ,

W celu bezpłatnego zaprojektowania i skonfigurowania urządzeń indywidualnie dla Państwa potrzeb prosimy o kontakt z naszą firmą.

Skontaktuj się z nami